top of page
ruce_edited.jpg

PRO DOSPĚLÁKY

Terapii používám k navození rovnováhy v těle. Psychické i fyzické.

To, co se s námi děje psychicky, se odráží v těle a pohybech. Naše pohyby a postoje mají vliv na naše prožívání a pocity. Tělo má svou paměť a dokáže s námi komunikovat skrze naše pohybové reakce, či dokonce bolest a nemoc.

Taneční terapie využívá jak slova, tak pohyb. Na setkáních budeme pracovat na rozšíření emoční, kognitivní, fyzické, spirituální a sociální integraci jedince. Budeme hledat možnosti, které nám pomohou na cestě k vnímání a přijímání sebe sama.

121215790_10224796834053254_810366936941

PRO DĚTI

Terapeutická lekce s dětmi probíhá formou individuální nebo rodinné terapie či cílenou podporou některého z rodičů. Většinou jde o kombinaci těchto přístupů. Pomocí pohybu, komunikace, tvoření a naslouchání se snažíme otevřít problémy a těžké situace, které dítě nezvládá, či jsou pro něj složité. Cíl terapie je vždy stanoven společně s rodinou. Společně se snažíme o budování rovnováhy.

Tanečně pohybvá terapie
bottom of page